Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci klas I – III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Na uzasadnioną pisemną prośbę rodziców w zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie klas IV -VI.. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dniach zajęć szkolnych w godzinach:
od 11.30–16.30. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny, jednak rodzice mogą dobrowolnie wpłacać kwoty pieniężne na cele świetlicy. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

1)     zajęcia plastyczne;

2)     zajęcia czytelnicze;

3)     gry i zabawy dydaktyczne;

4)     zajęcia ruchowe;

5)     odrabianie zadań domowych pod kontrolą nauczycieli świetlicy.

Przy sprzyjających warunkach zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu. Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, szkolnej zobowiązani są do wypełnienia karty zapisu dziecka do świetlicy. Nauczyciele świetlicy mogą wydać dziecko tylko rodzicowi (prawnemu opiekunowi), bądź osobie upoważnionej pisemnie przez rodziców.

W ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” realizowano następujące  projekty edukacyjne:

Temat: Misja Afganistan. Kredki zamiast karabinów. Cel:
- poszerzenie wiedzy uczniów z dziedziny geografii politycznej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Bliskiego Wschodu,
-zapoznanie uczniów z tematyką życia codziennego oraz zwyczajów w Afganistanie poprzez wspólne czytanie afgańskich baśni,
- stymulacja wyobraźni uczniów poprzez odgrywanie scenek w oparciu o poznane baśnie afgańskie oraz poprzez wspólne oglądanie zdjęć z Afganistanu, stanowiących poszerzenie wiedzy zdobytej podczas wspólnego czytania bajek,
- rozwój otwartości wśród uczniów, poprzez gry i zabawy mające na celu porównanie życia codziennego dzieci w Afganistanie i w Polsce,
- rozwinięcie zainteresowania uczniów innymi kulturami, a w szczególności kulturą afgańską,
- uwrażliwienie uczniów na istniejące w społeczeństwie polskim stereotypy dot. społeczeństw muzułmańskich/bliskowschodnich, w tym społeczeństwa afgańskiego,
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych osób, rozwój empatii wśród uczniów poprzez organizację w szkołach zbiórki materiałów edukacyjnych dla afgańskich dzieci w ramach akcji: „Wyprawka za uśmiech”.

................................

Temat: Pustynne przygody w krajach arabskich. Cel:celem projektu jest zapoznanie dzieci z charakterystycznymi elementami kultury arabskiej, w tym również alfabetem, rozwijanie otwartości na odmienne kultury i religie, bazując na znanych motywach baśniowych z kultury orientalnej. A także kształtowanie i rozwijanie kompetencji twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności.

...................................

Temat: Bądź świadomy! Cel:celem projektu jest zaznajomienie uczniów z prawami i obowiązkami obywatelskimi, jakie im przysługują, jak również rozwinięcie w młodzieży poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

.......................................

Temat: Co zrobić ze śmieciami?Cel: -kształcenie świadomości ekologicznej, -pobudzenie aktywności poprzez zabawy ruchowe,-zwiększenie wrażliwości na sprawy środowiska.

...............................

Temat: Włochy na wesoło. Cel:celem naszego projektu jest zapoznanie dzieci z szeroko rozumianą kulturą i cywilizacją Włoch, rozwinięcie otwartości na nowe kultury i ciekawości świata. Elementy geografii, historii i języka obcego chcemy przekazać w sposób praktyczny.

................................

Temat:LETNI PROJEKT – MAGIA KOLORÓW. Cel: Rozbudzenie kreatywności dzieci, rozwój ich wyobraźni, pokazanie, jak można ciekawie spędzać czas i bawić się latem na podwórku nie posiadając zbyt wielu materiałów.
.................................
Temat: Ochrona środowiska - Cel: Zachęcenie dzieci do ochrony otaczającej nas przyrody.LINKI