Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

STRAJK NAUCZYCIELI

05-04-2019

Ważne informacje dla RODZICÓW uczniów szkoły/przedszkola:

Szanowni Państwo,

w związku z planowanym strajkiem nauczycieli informuję, że nastąpią zmiany w organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych w dniach strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania.

W tym czasie organizacja pracy w szkole/oddziale przedszkolnym będzie przebiegała następująco:

·         zajęcia opiekuńcze będzie realizował dyrektor i wicedyrektor, z tego wynika ograniczenie liczby miejsc dla dzieci/uczniów objętych opieką,

·         szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze tylko dla ograniczonej liczby dzieci/uczniów (pierwszeństwo mają dzieci najmłodsze) na jednego opiekuna przypada 25 dzieci/uczniów zgodnie § 7 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r.

·         nie będzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji),

·         dyrektor na bieżąco będzie informował rodziców o braku możliwości opieki nad pozostałymi uczniami/dziećmi.

·         zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 7.00 do 17.00 ( dzieci przedszkolne),

·         zajęcia opiekuńcze będą prowadzone od godz. 8.00 do 16.30( uczniowie)

·         zajęcia opiekuńcze będą zapewnione dla uczniów/dzieci rodziców pracujących.

W dniach egzaminu na zakończenie klasy 8 szkoły podstawowej tj.15,16,17 kwietnia 2019 r. zajęć opiekuńczych w szkole nie będzie.

W dniach egzaminów wszyscy rodzice we własnym zakresie proszeni są o zapewnienie opieki własnym dzieciom.

Informacje bieżące będą zamieszczane w dzienniku elektronicznym oraz stronie internetowej.

O odwołaniu lub zakończeniu strajku zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

                                          dyrektor szkoły - Stanisława Kruk

powrót

LINKI