Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

Ważna informacja dla Rodziców

05-05-2020

Komunikat Wójta Gminy Liszki dotyczący funkcjonowania oddziałów przedszkolnych do 24 maja br.

Drodzy Mieszkańcy,
W dniu dzisiejszym po ponownych konsultacjach z dyrektorami wszystkich szkół podstawowych, podjąłem decyzję, że oddziały przedszkolne na terenie Gminy Liszki pozostaną zamknięte do 24 maja br. z możliwością przedłużenia tego terminu.
Powyższa decyzja podyktowana jest głównie troską o bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół. Z uwagi na ryzyko związane z epidemią, konieczność zapewnienia odpowiednich standardów i reżimu sanitarno – epidemiologicznego oraz po analizie zebranych przez dyrektorów szkół informacji od rodziców dzieci, którzy tylko w pojedynczych przypadkach wyrazili zainteresowanie powrotem dziecka do placówek, otwarcie oddziałów przedszkolnych jest w tym momencie niemożliwe.
Dyrektorzy szkół na bieżąco będą pozyskiwać od rodziców informacje czy są zainteresowani powrotem dziecka. Organ prowadzący przed 24 maja br. ponownie przeanalizuje możliwość otwarcia oddziałów przedszkolnych i poda do publicznej wiadomości informację w tym zakresie.
Mimo zamknięcia oddziałów, dyrektorzy szkół wciąż podejmują intensywne działania w celu przygotowania placówek do spełnienia wszystkich wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także opracowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa na terenie placówek.
Należy pamiętać, że wciąż obowiązuje stan epidemii i tego typu decyzje winny być podejmowane z rozwagą, z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci oraz pracowników placówek.
Życie i zdrowie mieszkańców, w tym najmłodszych, jest dla mnie najważniejsze, dlatego proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość!
Jednocześnie przypominam, że tym rodzicom, którzy nie będą mogli posłać dziecka do placówki, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Szczegóły na stronie internetowej MEN:https://www.gov.pl/…/komunikat-mrpips-ws-dodatkowego-zasilk…

Z poważaniem

Paweł Miś
Wójt Gminy Liszki

powrót

LINKI