Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Samorząd Uczniowski -> Dokumenty SU

REGULAMIN WOLONTARIATU

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

 

                                               §1.  Postanowienia ogólne

1. Miejscem organizacji działań na rzecz wolontariatu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie.

2. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

3. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

4. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy pragną pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspieraćżne  inicjatywy charytatywne, kulturalne.

5. Szkolny Wolontariat jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy wyrażają chęć niesienia pomocy potrzebującym.

6. Koordynatorem i opiekunem Wolontariatu jest lider wolontariatu, w skład zespołu wchodzą również członkowie zespołu ds. wolontariatu. W szkole działa Rada Wolontariatu wyłoniona spośród samorządu uczniowskiego, zgodnie z wytycznymi w statucie szkoły.

LINKI