Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA


ALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Akcje i projekty -> Bezpieczeństwo w sieci

Cele programu:
  • Edukowanie uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez przedstawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci i możliwych zagrożeń zeń płynących.
  • Pokazywanie tego, co w sieci cenne, ciekawe i wartościowe.
  • Przestrzeganie przed nieposzanowaniem praw osób trzecich, w tym prawa
    do własności intelektualnej innych.
  • Przekonanie do stosowania narzędzi wspomagających filtrowanie szkodliwych treści
    z Internetu i zabezpieczających komputer podłączony do sieci.
Sposoby realizacji celów:

Edukacja uczniów: nauczyciel informatyki zapoznaje uczniów
z netykietą czyli zasadami korzystania z dostępnych narzędzi Internetu, w szczególności  komunikowania się.  Prezentuje  miejsca w sieci dotyczące bezpieczeństwa oraz zagrożeń występujących w internecie.

Edukacja nauczycieli: - przygotowanie materiałów dla nauczycieli (scenariuszy, prezentacji, listy adresów organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dziecka do prowadzenia zajęć
z uczniami i rodzicami: zgromadzone z internetu materiały o bezpieczeństwie w sieci dostępne na płycie CD w bibliotece szkolnej.

Edukowanie rodziców na zebraniach klasowych: poruszanie na spotkaniach z rodzicami zagadnień bezpieczeństwa w sieci. Pokazanie zagrożeń oraz sposobów reagowania na nie. Zachęcanie rodziców do rozmowy z dziećmi na tematy zagrożeń czy napotkanych niebezpieczeństw. Zwrócenie uwagi na programy, które pozwalają bardziej kontrolować zachowania dzieci w Internecie (dostępne na n/w stronach www).

Zabezpieczenia techniczne szkolnej sieci komputerowej: poprzez zainstalowanie  oprogramowania filtrującego treści z Internetu. (Choć każdą blokadę techniczną można złamać lub ominąć, to im będzie ich więcej tym włamanie będzie trudniejsze).

LINKI