Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O PRZEDSZKOLU -> Zajęcia dodatkowe

ZAJĘCIA DODATKOWE

" Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,
potencjalną wybitną inteligencją
i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości
oraz dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.
David Lewis

            W naszym oddziale przedszkolnym oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe, które odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkoluZajęcia rytmiczno – taneczne 
Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańców towarzyskich, klasycznych, ludowych, nowoczesnych. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii. Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych w przedszkolu bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą. Jest to bardzo lubiana forma zajęć, która znajduje odzwierciedlenie w radości na buziach uczestników. Ponadto w trakcie zajęć, dzieci mają możliwość korzystania z instrumentów muzycznych (zestaw Orffa oraz inne), tworzą  wraz z nauczycielem instrumentacje do różnych melodii.. Co więcej, kształtują poczucie rytmu, otwierają się na piękno muzyki i sztuki.

Doświadczenie jakie dziecko zdobywa w tym czasie jest często fundamentem, na którym budowana jest jego osobowość: kreatywność, pewności siebie, otwartość na świat. 

  Język angielskiZnalezione obrazy dla zapytania język angielski grafika

Dzieci w wieku przedszkolnym, poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, że po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.
            Dzieci w tym wieku 3-5 lat są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego w przedszkolu może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych oraz wykazują dużą kreatywność.
          Wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym pozwoli nam lepiej przygotować dzieci do nauki tego języka w kolejnym, już obowiązkowym I etapie edukacyjnym w klasach I-III.
Proces nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak:
- słuchanie,
- mówienie,
- śpiewanie.
         Metody nauczania jakie wykorzystujemy w nauczania języka angielskiego w grupie przedszkolnej to głownie metoda TPR (zrozum – wykonaj –powiedz), elementy metody

komunikacyjnej, metoda bezpośrednia oraz metoda audiolingwalna.

Zajęcia logopedyczne

Zabawy logopedyczne usprawniają narządy mowy, usuwają wady wymowy, rozwijają słuchowo. Ruchowe, muzyczne i emocjonalne zaangażowanie dzieci integruje metoda Carla Orffa z której korzystamy podczas zajęć. Stosowane są również ćwiczenia oddechowe, słuchowe, gimnastykę buzi i języka. Prawidłową artykulację głosek, zachęcane do mówienia dzieci ćwiczą „ czytając” serię logopedyczną Jagody Cieszyńskiej „ Kocham czytać”. Oprócz wartości logopedycznych dzieci uczą się globalnie rozpoznawać wyrazy, stymulują pamięć, ale przede wszystkim mają mnóstwo frajdy, kiedy samodzielnie odczytują podpis pod obrazkiem.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, poznają wiele sposobów ćwiczeń, wyliczanek, które wykorzystują bawiąc się w domu.


„Przedszkolna przygoda z Jankiem i Jagódką – zabawa w czytanie”-wykorzystanie metody J.Cieszyńskiej - innowacja pedagogiczna 

Specyfika rozwoju i uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym polega m.in. na tym, że uczy się ono spontanicznie, w różnych sytuacjach, często przypadkowo i mimowolnie. Niezaprzeczalnie zabawa jest podstawowym rodzajem działalności tego wieku, więc powinna ona towarzyszyć nauce czytania. Zanim dzieci zaczną sprawnie wykorzystywać umiejętność czytania, muszą przejść długą drogę. Tylko od dorosłych zależy, czy droga ta będzie prostą              i szeroką aleją, a nauka czytania przyjemnym po niej spacerem, czy też wąską, pełną kamieni ścieżką, po której będzie kroczyło z trudem.
           Gotowość do czytania nie pojawia się nagle. Kształtuje się od początku życia, a właściwa stymulacja procesów poznawczych, takich jak spostrzeganie, odbieranie wrażeń, wyobraźnia, koncentracja uwagi, myślenie i pamięć – to podstawa sukcesu. Temu służą wszelkie działania ogólnorozwojowe proponowane w trakcie codziennych zajęć w przedszkolu.
Naukę czytania samogłosek realizujemy w trzech etapach: powtarzania, rozumienia i samodzielnego nazywania. W pierwszym etapie dzieci powtarzają samogłoski, odczytywane przez nauczyciela. Etap rozumienia realizowany jest przez wskazywanie lub podawanie odczytywanych przez dorosłego samogłosek.


Najważniejszymi zasadami w pracy tą metodą są:


• Zajęcia zawsze rozpoczynają się od ćwiczeń łatwych;
• Dziecko rozpoczyna kolejny etap czytania pod warunkiem opanowania poprzedniego;
• Najpierw zaczynamy od czytania globalnego – samogłoski, onomatopeje, całe wyrazy,
do lewopółkulowego – sekwencje, sylaby;
• Dążymy do tego, by dziecko sprawnie wykonywało ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów;
• Poszczególne głoski wprowadzanie są w sylabach, a nie w izolacji – nie uczymy głoskowania;
• Podczas układania, czytania, zawsze zachowujemy kierunek od strony lewej do prawej;
• Stosujemy technikę zamiany ról: najpierw my uczymy dzieci, potem dzieci uczą nas;
• Ten sam materiał powtarzamy wielokrotnie, aż do dobrego opanowania;
• Dla emocjonalnego wzmocnienia nauki czytania wprowadza się też całościowe rozpoznawanie wyrazów, które następnie zastępowane jest przez czytanie sylabami;

 

LINKI