Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Akcje i projekty -> Cała Polska czyta dzieciom

Kampania ,, Mądra szkoła czyta dzieciom”.

   Codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem.

   Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

   Badania OECD wykazały, że co piąty Polak, pomimo, że uczęszczał do szkoły, nie rozumie ulotki reklamowej czy instrukcji obsługi pralki!

   Mając na uwadze rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów nasza szkoła przystąpiła do kampanii ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”. W związku z tym w klasach młodszych uczniowie rozpoczynają zajęcia od 10 minut czytania wybranych tekstów. Książki czytają nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Oprócz tego dzieci z klas pierwszych w domu codziennie czytają min. 10 minut, a także rodzice zostali zobligowani do czytania swoim dzieciom też min. 10 minut. W szkole organizowane są imprezy propagujące czytanie dla dzieci.

     Liderem kampanii w naszej szkole jest p. Beata Meus. Współdziałają z nią      p. Irena Steczko i p. Elżbieta Grenda.

    14 kwietnia to dzień urodzin Danuty Wawiłow. Była ona poetką, prozaikiem, tłumaczką tekstów literackich z kilku języków, autorką słuchowisk radiowych, tekstów piosenek i widowiska teatralnego. Była również znawczynią folkloru dziecięcego i uniwersalnego, a także popularyzatorką twórczości poetyckiej dzieci i młodzieży. Jednym z interesujących wycinków jej twórczości jest poezja dla dzieci. Tomiki jej wierszy są skierowane głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Duża ilość tych utworów znalazła się w programie szkolnym dla klas I-III.
Poetka uważała, że książka odgrywa w życiu dziecka ogromną rolę i kontakt z nią powinien zacząć się jak najwcześniej. Najprostsze wierszyki powinno się już czytać dziecku rocznemu, gdyż jeśli nie będzie się go oswajać ze specyficznym i trudnym językiem książki, to sięgnie później po atrakcyjniejsze dla niego w odbiorze, np. gry komputerowe.
    Wawiłow uważała, ze świat dziecka jest magiczny i że czuje się ono bliższe światu zwierząt niż ludzi dorosłych. To, że dorośli tego nie rozumieją, to wyłącznie ich wina, ponieważ dziecko myśli sercem, a wystarczy trochę uwagi i miłości, żeby wszystko stało się proste, mówiła poetka.

    W rocznicę jej urodzin w naszej szkole przypomnieliśmy  wiersze Danuty Wawiłow czytając je na zajęciach dzieciom. Uczniowie podzielili się swoimi odczuciami, które towarzyszyły im podczas czytania, a także wykonali ilustracje do wierszy, które spodobały im się najbardziej.

LINKI