Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICA

http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

"e-Matematyka - Myślę, liczę, rozwijam się"

 

Cel główny

Celem głównym Programu jest podnoszenie umiejętności matematycznych uczniów, rozwijanie zainteresowania matematyką, jak również motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, podejmowania twórczych działań, samodzielnego myślenia, rozwijania się w kierunku przedmiotów ścisłych przez stosowanie nowoczesnych metod nauczania matematyki z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej.

Cele szczegółowe

 1. Popularyzacja matematyki wśród uczniów - pokazanie, iż matematyka wcale nie musi być trudna, a rozwiązując "problemy" matematyczne można się bardzo dobrze bawić, poprzez stosowanie różnych form i metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno - komunikacyjnej.
  Lekcje, na których wykorzystane  będą nowe technologie będą bardziej interesujące, łatwiejsze i zmotywują uczniów do zdobywania wiedzy - zwiększą efektywność nauki.
 2. Rozwijanie umiejętności korzystania z programów edukacyjnych wspomagających naukę matematyki.
 3. Rozwijanie logicznego myślenia.
 4. Kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym.
 5. Aktywizowanie uczniów do przejmowania inicjatywy, realizowania własnych pomysłów, formułowania wniosków, prezentowania "indywidualnych" rozwiązań na forum klasy.
 6. Umiejętność posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi w celu rozwiązania problemów matematycznych (kształtowania umiejętności: wyszukiwania, selekcjonowania i korzystania z informacji).
 7. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 8. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, np.: wykres, diagram, tabela, rysunek, rozkład jazdy, cennik, itd.
 9. Kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w sytuacjach praktycznych, dostrzegania prawidłowości matematycznych w różnych dziedzinach nauki.
 10. Rozwijanie umiejętności tworzenia multimedialnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych

 


 

LINKI