Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Innowacje -> Edukacja przez Szachy w Szkole

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE.

„ZALETY KRÓLEWSKIEJ GRY ...

13 kwietnia odbył się Turniej Finałowy Projektu ,,Edukacja przez szachy w szkole”.
W trzech grupach turniejowych wystartowało 197 zawodniczek i zawodników reprezentujących 45 szkół z terenu całej Małopolski. Zawody rozgrywane były systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund tempem 10 minut na partię. Rywalizacja była zacięta i choć ważne były puchary i dyplomy, to odnosiło się wrażenie, że najważniejsze dla dzieci były po prostu szachy.

Naszą szkołę reprezentowało 5 zawodników: Kamil Lipiarz, Mateusz Majkut, Kacper Mazur, Lora Sawow i Roger Kapusta. I choć nie było pucharów, godnie reprezentowali naszą szkołę. Życzymy im sukcesów w kolejnych turniejach.

                                                                                         Beata Meus

 

Szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka:

1. Rozwój zainteresowań - dziecko poznaje nową dyscyplinę, której istotą jest samodzielne, logiczne rozumowanie, łączące poszczególne elementy wiedzy w jedną harmonijną całość.

2. Aktywność twórcza - specyfika gry w szachy wyklucza odtwórcze traktowanie tego zagadnienia. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na szachownicy i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Rozwijanie pamięci i uwagi - główną umiejętnością w szachach jest zdolność zreasumowania każdej pozycji w sposób dynamiczny, w kategoriach najważniejszych jej elementów. Cała szachownica zostaje ukształtowana w przestrzenno-czasową postać, czyli wzorzec. Towarzyszy temu rozwój wyobraźni wzrokowej i koncentracji.

4. Myślenie logiczno-wyobrażeniowe - ludzie myślą czasami za pomocą wyobrażeń, które są obrazami psychicznymi rzeczywistych doznań zmysłowych. Najmocniejszą stroną większości ludzi zdaje się być wyobraźnia wzrokowa, i ten właśnie rodzaj myślenia najpełniej rozwija gra szachowa.

 5. Rozwój pozytywnych sfer osobowości - szachy wykształcają poczucie obiektywizmu, uznawanie prawd innych ludzi, uczą tolerancji i reakcji na niepowodzenia.

6. Konsekwencja i wytrwałość w działaniu - dzieci mające styczność z szachami, zupełnie inaczej podchodzą do porażek. Zazwyczaj ponownie starają się rozwiązać określony problem i czynią to aż do skutku. Ich rówieśnicy natomiast, bądź rezygnują z wykonania zadania, bądź też obniżają sobie skalę trudności.

7. Aspekty wychowawcze - można je rozpatrywać w kategoriach kary i nagrody. Czymże innym jak karą jest przegrana? W dodatku wymierzona natychmiast i adekwatnie do czynu. To samo można powiedzieć o nagrodzie, jaką bez wątpienia jest dla młodego człowieka zwycięstwo, odniesione siłą własnego umysłu.”

                                                             Andrzej Modzelan. Przegląd Szachowy. Nr. 5/2000 s.29.

     Nauka  gry w szachy szczególnie w młodszym wieku szkolnym dostarcza dzieciom rozrywki i zabawy. Będzie doskonałą formą stymulowania ich rozwoju emocjonalnego i intelektualnego w wielu płaszczyznach.  

Mając na uwadze zalety tej królewskiej gry nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Edukacja przez szachy w szkole”. Innowacja została włączona do zajęć lekcyjnych uczniów klasy II w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Nauczycielka prowadząca zajęcia – Beata Meus została przeszkolona z zakresu metodyki nauczania gry w szachy w wymiarze 72 godzin dydaktycznych. Otrzymaliśmy sprzęt szachowy w wymiarze 15 kompletów bierek i szachownic oraz szachownicę demonstracyjną. Rodzice zakupili podręczniki dla dzieci.


LINKI