Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Innowacje -> Taniec jako ruch kształtujący duszę i ciało

Taniec jako ruch kształtujący duszę i ciało


Taniec towarzyszył człowiekowi od zawsze. Jest naturalnym sposobem wyrażania emocji, uczuć, marzeń i potrzeb. Stanowi jeden z podstawowych wyróżników kultury, zwyczajów i obyczajów. Umożliwia nam w łatwy i przyjemny sposób poznanie temperamentu, a nawet historii danego kraju. Myślę, że dla dzieci w młodszym wieku szkolnym będzie równie ciekawą formą na zaznajamianie ich z tradycjami różnych narodów, rozwijaniu zainteresowań  i umiejętności artystycznych.

            Taniec to ruch, który posiada duże walory kształcące, estetyczne i wychowawcze. Rozwija takie zdolności jak: koordynację ruchową, poczucie rytmu, orientację przestrzenną, poczucie estetyki ruchów i zachowania się, cechy kulturalnego współżycia w grupie społecznej. Ćwiczenia muzyczno – ruchowe wpływają pozytywnie na podniesienie kultury muzycznej i ruchowej, wzbogacają cechy osobowości ucznia, wyrabiają poczucie piękna i estetyki.  Zajęcia taneczne dają dzieciom możliwość twórczego rozwoju, wyrabiania pewności siebie i podnoszenia własnej wartości. Ruchy taneczne powtarzane i wykonywane rytmicznie, usprawniają motoryczność ruchową u uczniów, przeciwdziałają wadom postawy bądź ich pogłębianiu się, wpływają na wszechstronny i harmonijny rozwój fizyczny. Nie bez przyczyny mówimy „ taniec łagodzi obyczaje”, w obecnych czasach przepełnionych agresją i nadpobudliwością, zajęcia taneczne są idealną formą odprężenia, wyciszenia, rozładowania stresu i frustracji.     

Cele główne innowacji:

·        Zapoznanie dzieci z różnymi krokami i figurami tanecznymi charakterystycznymi dla danego stylu tańca.

·        Rozbudzenie wrażliwości na muzykę, poczucia estetyki i piękna ruchu.

·        Wykorzystanie inwencji twórczej i artystycznej przez wspólną pracę w zespole.

Cele szczegółowe innowacji:

·        Stwarzanie możliwości rozwoju zainteresowań tanecznych dzieci

·        Zapoznanie dzieci z różnymi stylami tanecznymi ( nowoczesnym, współczesnym, towarzyskim, charakterystycznym, klasycznym)

·        Poznawanie kroków tanecznych wybranych tańców oraz tworzenie układów tanecznych

·        Rozwijanie poczucia rytmu

·        Wyrażanie ruchem improwizacyjnym tempa, dynamiki i charakteru utworu

·        Kształtowanie świadomości ciała – koordynacji wzrokowo – ruchowej

·        Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez udział w zabawach tanecznych

·        Niwelowanie napięć emocjonalnych poprzez taniec

·        Kształtowanie umiejętności działania w grupie

·        Rozbudzanie radości i kontaktu z muzyką

·        Inspirowanie uczniów do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, a tym samym zdrowego stylu życia.


LINKI