Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Innowacje -> Koło Młodego Dziennikarza

Koło Młodego Dziennikarza


Program  edukacji dziennikarskiej dla uczniów klas 5. szkoły podstawowej został opracowany jako uzupełnienie i wzbogacenie treści programowych zawartych w podstawie programowej z języka polskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów  MEN.         

Program jest przeznaczony do realizacji w ramach koła dziennikarskiego, w skład którego wchodzą uczniowie tworzący klasę 5. – stąd możliwość rozbudzania zainteresowań i pasji u każdego z uczniów jak również szansa na dobór różnorodnych treści i rozwój współpracy w obrębie grupy, a dla młodych dziennikarzy – okazja do dostrzeżenia wzajemnej odmienności i uwrażliwienie na zasadę tolerancji i wzajemnej akceptacji. Zajęcia odbywają się w rytmie godzin nauki przedpołudniowej. Planowana liczba godzin to jedna godzina lekcyjna w tygodniu.

            Materiały do zajęć przygotowuje prowadzący nauczyciel. Uczniowie ważne wiadomości zapisują na kartkach. Notatki,  kserokopie, wycinki prasowe gromadzą  w segregatorach. Prowadzą także słowniczek pojęć związanych z dziennikarstwem.

Niezbędnym warunkiem realizacji programu jest posiadanie dyktafonu, konieczne będzie także korzystanie z pracowni komputerowej i dostęp do Internetu.

Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie osobowości uczniów z myślą o pełnieniu przez nich w przyszłości w ich życiu dorosłym różnych funkcji. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności, wspólnie redagują szkolną gazetkę, uczą się współżycia w zespole, selektywnego odbioru informacji medialnej. Poznają normy etyczne w zawodzie dziennikarza, uczą się krytycznego spojrzenia na treści reklamy. Każdy z nich ma szanse wykazania się, uczniowie ci łatwiej nawiązują kontakty międzyludzkie, uczą się odpowiedzialności za podejmowane zobowiązania. Biorą udział w procesie wydawniczym, sami opracowują zasady kolportażu. Ponadto uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i środowiska lokalnego. Grupa sama organizuje sobie życie kulturalne poprzez:

  • uczestniczenie w imprezach kulturalnych w szkole

·        wycieczkę do redakcji gazety

·        udział w konkursach

  • aktywność twórczą
  • gromadzenie i selekcję materiałów prasowych
  • prezentację własnych działań na forum klasy
  • pracę w obrębie małej grupy

 

Członkowie koła będą mieli także wpływ na życie szkoły poprzez:

  • redagowanie szkolnej gazetki
  • gromadzenie informacji o wydarzeniach w szkole
  • współpracę z Samorządem Uczniowskimi.

 

Uczniowie za aktywną pracę w zajęciach koła zostaną nagrodzeni dyplomami. Wypełnią także ankiety ewaluacyjne dotyczące pracy koła.

            Czas realizacji programu jest przewidziany na cały rok szkolny, czyli od września do czerwca. Uczniowie sami będą decydować, jak wzbogacić pracę zespołu w przyszłym roku szkolnym, czego jeszcze chcieliby się nauczyć, jakim treściom należałoby poświęcić więcej czasu. Program jest więc otwarty, modyfikowany przy współudziale uczniów.

Podstawową  cechą nauczyciela, który będzie realizował program jest kreatywność  i  wprowadzanie nowych pomysłów, które będą efektem oceny własnej pracy i realizowanego programu, wyciągania wniosków, zdobywania doświadczenia.

LINKI