Przekaż 1% podatku dla naszej szkoły. Więcej informacji w zakładce informacje.

KALENDARZ


KONTAKT

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Sekretariat Szkoły czynny:

pn. - pt. 7:00 - 15:00

telefon: +48 12 280 70 95

adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie

32-060 Liszki, Kryspinów 356

email: sp.kryspinow@op.pl

TABLICAALMASPEI


http://www.laur.org.pl/images/logo_do_pobrania/LSZ_logo.png

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Strona główna

O SZKOLE -> Historia

   Szkoła w Kryspinowie powstała w roku 1920 jako Szkoła Powszechna. Wcześniej dzieci uczęszczały do szkoły w Liszkach. Na początku nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajętych od Hipolita Misia. Dla poprawienia warunków nauki postanowiono zakupić dla szkoły osobny budynek. Wybór padł na zabudowania dawnej piekarni i wytwórni wody sodowej należących do Adolfa Pilzera i Arona Maringera. Inflacja marki polskiej spowodowała wielkie kłopoty w zakończeniu transakcji zakupu. Początkowo udało się odkupić 2/3 budynku i w tej części 30 listopada 1920 roku rozpoczęła się nauka. Po wielu perypetiach odkupiono pozostałą część budynku i 7 maja 1922 r. dzieci zaczęły naukę w całym budynku (tzn. w 2 salach, które się tam znajdowały). Szkoła kryspinowska zawdzięcza swoje powstanie ówczesnemu właścicielowi okolicznych ziem- Wiktorowi Suskiemu, który zabiegał o jej powstanie, tworząc Komitet Budowlany i składając na ten cel największe fundusze. Aż do swojej śmierci w 1923 r. utrzymywał szkołę w Kryspinowie i dbał o nią. Pierwszym kierownikiem nowopowstałej placówki był Franciszek Marszałek. Pracował w szkole ze swoją żoną Kazimierą ucząc ponad 100 miejscowych dzieci. Podczas choroby jednego z nauczycieli przysłano chwilowo na zastępstwo inną nauczycielkę. Z powodu braku w tych czasach przymusu szkolnego, małżeństwo Marszałków próbowało zachęcić miejscową ludność do posyłania dzieci do szkoły. Założyli przy szkole Stowarzyszenie Młodzieży, Ochotniczą Straż Pożarną, chór, organizowali przedstawienia teatralne, wieczorki i poranki poetyckie z okazji różnych rocznic. Otworzyli bibliotekę, z której korzystała młodzież, dzieci i dorośli. Ich praca, zmierzająca do podniesienia poziomu kulturalnego wsi, promieniowała na całe środowisko. W 1928 roku pierwszego kierownika szkoły przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Czyżynach, a jego żona została w Kryspinowie, pełniąc jeszcze pół roku jego funkcję. Po jej wyjeździe, do końca roku szkolnego 1928/29 tymczasową kierowniczką szkoły została Irena Skowronek. Kolejnym kierownikiem został Kazimierz Sikora przeniesiony do Kryspinowa z żoną Bronisławą, też nauczycielką. Jemu zawdzięczają uczniowie swoją pierwszą wycieczkę. Kierownik zorganizował wyjazd do kopalni soli w Wieliczce.


Przyłączyły się do niego szkoły z Liszek, Kaszowa, Rącznej, Czułówka i Piekar. Po ponad dziesięcioletnim okresie używania, budynek szkolny był w okropnym stanie. Pilnym zadaniem stało się wyremontowanie budynku. Dzięki zabiegom i staraniom kierownika udało się nakłonić Urząd Gminy do jego odrestaurowania. Rok szkolny 1931/1932 rozpoczęto już w odnowionym budynku. W tym też roku dwaj chłopcy z kryspinowskiej szkoły po raz pierwszy zdali egzamin wstępny do szkoły średniej. W roku szkolnym 1934/35 żonę kierownika, Bronisławę Sikora, przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach, a on sam przez cały rok uczył 104 dzieci. W dniu 1 lipca 1935r. obowiązki nauczyciela i kierownika w tutejszej szkole przejął Franciszek Formanek, oddelegowany z Czułowa. W dalszym ciągu uczył on samotnie cztery klasy, razem ok.100 dzieci. Na początku roku szkolnego wiele dzieci z klas starszych nie uczęszczało do szkoły z powodu konieczności wykonywania prac w gospodarstwie. Początek roku szkolnego 1939/1940 opóźnił się z powodu wybuchu II wojny światowej. Na skutek mobilizacji do armii polskiej wielu nauczycieli rozpoczęcie roku szkolnego w szkole w Kryspinowie odbyło się dopiero 26 września. W tym roku, jak i podczas całego okresu wojny, dzieci otrzymały świadectwa według wzoru niemieckiego. W 1940 r. kierownikiem szkoły została mianowana Maria Szulc. Pracowała ona wspólnie ze Stanisławą Luszowicz. Przez cały okres wojny praca prowadzona była w bardzo ciężkich warunkach, ponieważ wszystkie pomoce szkolne i podręczniki zostały oddane władzom niemieckim. Zabronione było urządzanie uroczystości szkolnych. Frekwencja dzieci była bardzo słaba ze względu na trudne warunki materialne rodziców, brak ubrań i żywności. Trudności opałowe zmusiły nauczycieli do zamykania szkoły na okres zimy. W roku szkolnym 1944/1945 nauczanie zostało zawieszone z powodu zajęcia budynku szkolnego przez wojsko. Zorganizowano w nim szpital wojskowy. Na trzy ostatnie miesiące tego roku przywrócono naukę, ale i tak trzeba było ten rok nadrobić w następnych latach. W 1945 r. przeprowadzono kolejny remont szkoły. Po wojnie w szkole kryspinowskiej pracowało już troje nauczycieli i ksiądz. W roku 1946 w budynku dworskim założono Dom Dziecka, w związku z czym wzrosła ilość dzieci uczęszczających do kryspinowskiej szkoły. Z tego powodu kancelarię i gabinet dyrektora przerobiono na trzecią salę lekcyjną. Z pieniędzy zebranych podczas uroczystości szkolnych zaczęto skupować pomoce naukowe i podręczniki. Po wojnie Szkoła Podstawowa w Kryspinowie stała się szkołą sześcioklasową  i uczyło się w niej już 143 dzieci.


Natomiast uczniowie klasy VII uczęszczali do Szkoły Zbiorczej w Liszkach, ponieważ w budynku szkolnym nie było możliwości pomieszczenia takiej liczby klas. W 1948 r. przeprowadzono elektryfikację budynku szkolnego. Ilość zapisywanych dzieci wciąż wzrastała, dlatego nauka odbywała się w coraz większej ciasnocie. 17 stycznia 1949 r. w szkole odbyła się wielka uroczystość z okazji zakupu radioodbiornika (drugiego w gminie). Zaproszono na nią przedstawicieli starostwa, władz szkolnych i gminnych oraz miejscową społeczność. W roku szkolnym 1950/51 w szkole uczyło już 4 nauczycieli, z powodu zwiększenia liczby dzieci (zwłaszcza z Domu Dziecka). We wrześniu 1951 r. do nauki języka rosyjskiego i wychowania fizycznego przydzielono w ramach godzin nadliczbowych wychowawcę z Domu Dziecka. W 1952 r. szkoła straciła salę w Domu Dziecka, gdyż został on przeniesiony do Jaszczurowej koło Wadowic, a pomieszczenia jego zajął Powiatowy Ośrodek Maszynowy. Komitet Rodzicielski i kierownictwo szkoły zmuszeni byli wynająć czwartą salę u miejscowego gospodarza. Nauka w szkole kończyła się egzaminem, który jak ocenia ówczesna kierowniczka wypadał dość dobrze. W 1955 r. czwartą salę lekcyjną wynajmowano od Gromadzkiej Rady Narodowej w budynku jej zebrań. W roku 1956 kierowniczką szkoły została pani Zaleska, która pracowała tu wcześniej jako nauczycielka. W tym roku wprowadzono ponownie do szkoły naukę religii i modlitwy szkolne. Po kilku latach wróciła do Kryspinowa klasa VII. Rodzice coraz chętniej współpracowali ze szkołą uczęszczając na comiesięczne zebrania oraz uczestnicząc w uroczystościach i wycieczkach szkolnych. W 1957 r. za pieniądze zebrane z przedstawień, dzieci wyjechały do Gdyni, Gdańska orazZakopanego. W czerwcu 1959 r. dwóch najlepszych uczniów: Stanisław Czechowski i Jan Bartyzel zdali egzamin wstępny do szkoły średniej. Przez rok szkolny 1960/1961 funkcję kierownika szkoły pełnił Krzysztof Jan. Za jego kadencji budynek szkolny został ogrodzony. Od 1961 r. kierownictwo szkoły objąłWitold Zając, a rok później dołączyła do niego jego żona – nauczycielka Maria Zając. Zwiększyło to liczbę uczących w szkole do pięciu nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany, ze względu na dużą ilość dzieci. W 1965 r. Komitet Rodzicielski za pieniądze zebrane z zabaw, wyremontował  dwie sale lekcyjne w budynku Domu Ludowego na Budzyniu. Było to konieczne w związku z przygotowaniami do wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej. Po raz pierwszy naukę rozpoczęła klasa ósma w 1966 r. W 1968 r. przygotowano do nauki jeszcze jedną salę na Budzyniu. W szkole uczyło się wówczas 203 uczniów.


W roku szkolnym 1971/1972 wykonano kolejny remont starej szkoły i wynajętego budynku na Budzyniu. W roku szkolnym 1973/74 funkcję dyrektora szkoły objął Ryszard Duszyk. Następnie przez 10 kolejnych lat szkoła funkcjonowała pod kierownictwem Marii Kabalak, a w roku szkolnym 1984/85 pod kierownictwemJacka Małko. W roku 1985 dyrektorem szkoły została Krystyna Martyna. W drugim roku jej kadencji do szkoły wróciła    ze szkoły w Liszkach klasa VIII. Już wtedy z inicjatywy rodziców i dyrektorki szkoły, rozpoczęto działania zmierzające do budowy nowej szkoły. Udało się to jednak dopiero dyrektorowiRyszardowi Duszykowi, który swoją kadencję rozpoczął w 1991 r. Człowiek ten, pełen zapału i chęci wprowadzał wiele zmian. Dzięki jego staraniom i zabiegom, rozpoczęto budowę nowej szkoły. W czasie wakacji w 2001 r. budynek został ukończony i oddany do użytku. Pod koniec wakacji - 26 sierpnia 2001 roku odbyła się uroczystość przekazania nowej szkoły do użytkowania. Rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002 miało bardzo uroczysty i odświętny charakter. Od 2007 roku dyrektorem szkoły jest Stanisława Kruk.


LINKI