Akcja Sprzątania Świata

W dniu 29 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątania Świata. Uporządkowano obejście wokół szkoły oraz las znajdujący się w sąsiedztwie. Rozwijano wiedzę na temat ochrony środowiska oraz kształtowano wartości pro-środowiskowe.
Damian Niedojadło

Skip to content