PODSUMOWANIE PROJEKTU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > PODSUMOWANIE PROJEKTU „PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW”

W poniedziałek 20 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko – portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish – Portuguese meetings of young Europeans”. Projekt był realizowany przez cały rok szkolny 2021/2022, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów Nabór 2020”.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Paweł Miś – Wójt Gminy Liszki, Pani Anna Bijak – Główna Księgowa GZEAS, Pani Joanna Rubiś – Księgowa GZEAS, Pan Stanisław Kozioł – z Referatu Kultury Promocji i Sportu Urzędu Gminy Liszki, Pani Monika Różycka – sołtys wsi Kryspinów oraz pani Józefa Wyżga – radna Gminy Liszki z Kryspinowa.

Konferencja rozpoczęła się od przybliżenia idei projektu i jego przebiegu przez panią dyrektor Stanisławę Kruk oraz koordynatorkę projektu – panią Ewę Biedę. Następnie uczestnicy projektu, kolejno z klas 8, 7 i 6, prezentowali swoje wspomnienia i doświadczenia z wyjazdów. Nasi uczniowie pochwalili się również umiejętnościami językowymi – pogadankami w języku angielskim i portugalskim. Na zakończenie konferencji każdy uczestnik projektu otrzymał pamiątkowy kubek ze zdjęciem swojej grupy, a nasi Szanowi Goście zostali obdarowani materiałami promocyjnymi – kalendarzem, broszurą i biuletynem podsumowującymi projekt.

W związku z zakończeniem projektu przygotowana została wystawa prezentująca efekty pracy uczniów w postaci plakatów, ulotek oraz zdjęć z mobilności.

S. Kozioł


Zapraszamy do zapoznania się z biuletynem podsumowującym projekt


Skip to content