Bawimy się językiem angielskim na języku polskim

Szkoła powinna zmieniać się wraz z potrzebami i zainteresowaniami uczniów, a także w rytm zmian zachodzących w nauce i technice. Obserwując tempo zachodzących zmian można dojść do wniosku, iż dzisiejsza szkoła przygotowuje ucznia do funkcjonowania w świecie, który może bardzo różnić się od tego, który znamy. Absolwent szkoły może pracować w zawodzie, który na dzień dzisiejszy nie istnieje. Kluczowe jest zatem przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności i zaszczepienie chęci wzrostu i rozwoju osobistego.

O konieczności poznawania języków obcych nie trzeba chyba przekonywać żadnego rodzica. Żyjemy w czasach, w których zwłaszcza język angielski jest obecny w naszym świecie na każdym kroku. Ale coraz częściej wymaga się od nas znajomości nie tylko jednego, ale nawet kilku języków obcych. Nic dziwnego, że chcąc dać dziecku dobry start, chcemy jak najwcześniej rozpocząć edukację swojej pociechy w tym zakresie.

Innowacja zakłada regularne wprowadzanie języka angielskiego na zajęciach edukacji zintegrowanej. W ciągu roku uczniowie poznają nowe wyrazy w języku angielskim związane z tematyką zajęć. Równocześnie jest wprowadzany alfabet polski i angielski, a także cyfry w tych językach. Innowacja ta ma również uatrakcyjnić proces nauczania i uczenia się. Sprawić, aby uczniowie z chęcią podejmowali nowe wyzwania i sami szukali nowych rozwiązań.

W innowacji bierze udział klasa druga, w której uczą się dzieci o rozmaitych możliwościach i potrzebach. Wymagania stawiane uczniom są dostosowane do ich intelektualnych i emocjonalnych możliwości. Uczniowie uczą się nowych wyrazów, liter lub cyfr w języku angielskim. Codziennie jest wprowadzany jeden wyraz lub litera albo cyfra.  Pod koniec tygodnia są one utrwalane podczas zabaw, gier komputerowych, piosenek itd. W trakcie roku szkolnego zostaną także zaprezentowane niektóre strony do nauki języka angielskiego takie jak

http://quizlet.com

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en; https://www.ego4u.com/;

https://www.etwinning.net/pl/pub/index.htm ; https://www.englishcentral.com/videos .

Strony te pozwolą uczniom na ćwiczenie gramatyki, słownictwa, rozwijania sprawności językowych ( rozumienie ze słuchu, czytanie).

Uczniowie pracują indywidualnie oraz w grupach ucząc się. Uczniowie ćwiczą indywidualnie, ale także  biorą aktywny udział w rozgrywkach drużynowych w czasie rzeczywistym, w klasie. Uczniowie klasy 2 realizują język angielski w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. W założeniu na każdej z nich nauczyciel  powtarza poznane słowa. Poznawane wyrazy są laminowane, aby cały rok były powieszone w klasie w celu utrwalania.

B. Meus

Skip to content