Cała Polska czyta dzieciom

Kampania ,, Mądra szkoła czyta dzieciom”.

Codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów. Jest to szczególnie ważne wobec spadku umiejętności językowych dzieci i młodzieży oraz spadku czytelnictwa. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji  językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem.

 Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie czytelnika – człowieka, który stale poszerza swą wiedzę i buduje mądrość, ma bowiem do czynienia z dorobkiem największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują lepsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, lepsze relacje z ludźmi, a nawet na dłuższe życie. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją. Nie rozumieją tekstów i poleceń, nie potrafią się wypowiadać, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, co sprawia, że konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

 Badania OECD wykazały, że co piąty Polak, pomimo, że uczęszczał do szkoły, nie rozumie ulotki reklamowej czy instrukcji obsługi pralki!

 Mając na uwadze rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów nasza szkoła przystąpiła do kampanii ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”. W związku z tym w klasach młodszych uczniowie rozpoczynają zajęcia od 10 minut czytania wybranych tekstów. Książki czytają nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście. Oprócz tego dzieci z klas pierwszych w domu codziennie czytają min. 10 minut, a także rodzice zostali zobligowani do czytania swoim dzieciom też min. 10 minut. W szkole organizowane są imprezy propagujące czytanie dla dzieci.

 Liderem kampanii w naszej szkole jest p. Beata Meus. Współdziałają z nią p. Irena Steczko i p. Elżbieta Grenda.

Skip to content