Projekt

„Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków.
Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”.
PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020

Głównym celem projektu jest kształtowanie kompetencji kluczowych 43 uczniów Szkoły Podstawowej w Kryspinowie poprzez udział w zagranicznych mobilnościach.

Uczestnicy projektu – klasa 6
Uczestnicy projektu – klasa 7
Uczestnicy projektu – klasa 8

Plakaty przygotowane przez uczniów klas ósmych – uczestników projektu
Prace złożone na konkurs na logo projektu
Zajęcia z języka portugalskiego 27.11.2021


DOKUMENTY:


ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe – pobyt

Zapytanie ofertowe – bilety


KOMUNIKATY DO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH:

Skip to content