Uroczyste otwarcie naszej sali gimnastycznej

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > Uroczyste otwarcie naszej sali gimnastycznej

W dniu 10.11.2021 roku, w przeddzień Święta Niepodległości, społeczność Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie obchodziła uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej.

Na uroczystość przybyli zaproszeni przez panią dyrektor szkoły mgr Stanisławę Kruk następujący goście: pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, pan Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski. Uroczystość uświetnili także: pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty, pani Dorota Skwarek – dyrektor nadzoru pedagogicznego i pani Elżbieta Bzdek – starszy wizytator. Nie zabrakło także pana Pawła Misia – wójta gminy Liszki, pana Zbigniewa Kaczora – przewodniczącego Rady Gminy, radnych poszczególnych miejscowości. Byli z nami również pani Janina Grela – radna powiatu krakowskiego, pani Monika Różycka- sołtys Kryspinowa oraz pani Józefa Wyżga – radna wsi Kryspinów. Na uroczystość przybyła także pani Anna Maślanka – dyrektor GZEAS oraz pracownicy gminy. Serdecznie powitana była pani Krystyna Martyna – dyrektor tej szkoły od roku 1985 do 1991 oraz dyrektorzy okolicznych szkół. Powitano także pana Rafała Wojsława i pana Kamila Trybusia- inspektorów nadzoru budowy sali gimnastycznej.

Budowę sali gimnastycznej dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – programu Sportowa Polska, ze sprzedaży mienia w Kryspinowie oraz ze środków budżetowych gminy. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 0 923 00.

Szkoła Podstawowa w Kryspinowie chlubi się wieloletnią tradycją. W ubiegłym roku obchodziliśmy 100 lat jej istnienia. Tak więc nasza szkoła jest mocno wpisana w historię naszej miejscowości i z tego tytułu zasługuje na szczególne traktowanie.

Marzenia o nowoczesnej sali gimnastycznej towarzyszyły kilku pokoleniom uczniów, rodziców i nauczycieli kryspinowskiej szkoły. Dzisiejszy dzień to szczególny dzień nie tylko w historii szkoły, ale całej społeczności Kryspinowa. Wiemy wszyscy, że aktywność fizyczna odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka. Nareszcie zostały stworzone takie warunki i takie miejsce, gdzie każde dziecko swobodnie będzie rozwijać się poprzez ruch, uprawianie wybranych dyscyplin sportowych i uczestnictwo w zdrowej rywalizacji. Rozpoczyna się lepsza przyszłość dla uczniów naszej szkoły. Ten obiekt sportowy to sala główna z boiskiem o wymiarach 18m szerokości na 28 m długości, co umożliwia rozegranie zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, sala do ćwiczeń korekcyjnych, oraz nowoczesne zaplecze i szatnie z kompletnymi węzłami sanitarnymi, pokój dla nauczyciela i pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy.

Drodzy uczniowie koniec z lekcjami wychowania fizycznego w holu szkoły, koniec z dojazdami na halę w Liszkach, bo tak też bywało. Tę salę oddajemy Wam, tutaj rozwijajcie swoje pasje sportowe, zdobywajcie medale w zawodach, ale też  godnie  przyjmujcie porażki. Pamiętajcie o zdrowej rywalizacji zgodnie z zasadami fair play.  

Święty Jan Paweł drugi powiedział „oby sport promował radość życia, odpowiedzialność, zdolność do poświęceń i szacunek dla każdego człowieka”. Niech te słowa przyświecają wszystkim użytkownikom tego obiektu. Dzisiaj oddajemy do użytku piękną salę gimnastyczną. Na taki prezent czekaliśmy wiele lat. Niewątpliwie jest to powód do satysfakcji, zadowolenia i radości. 

Dyrektor Szkoły
mgr Stanisława Kruk

Źródło zdjęć: Biuro Prasowe UMWM/ŁP

Źródło zdjęć: Urząd Gminy Liszki

Skip to content