Warsztaty językowe – klasa 7

W ramach przygotowania do wyjazdu do Portugalii na program Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, odbywają się poszczególne warsztaty mające na celu dobre przygotowanie uczniów do wyjazdu. W ramach warsztatów z języka angielskiego uczniowie perfekcyjnie opanowali sztukę opowiadania o sobie, zapoznawania nowych osób, jak również słownictwo związane z podróżą i lotniskiem, czy wizytą w restauracjach. Uczniowie przygotowują również pilnie swoje prezentacje na temat Polski i Portugalii w kontekście sztuki i kultury.

„Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków.
Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”.
PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020

S. Kozioł

Filmik:

Skip to content