Zajęcia warsztatowe – projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > Zajęcia warsztatowe – projekt Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

Nasza szkoła w tym roku szkolnym realizuje projekt Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans” realizowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W ramach przygotowania do wyjazdu organizowane są warsztaty kulturowe, językowe, pedagogiczne. Prace warsztatowe rozpoczęły klasy 8, które jako pierwsze udadzą się na wymianę do Portugalii.

Skip to content