Gminny Konkurs Recytatorski

9 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. S. Wyszyńskiego w Kryspinowie odbył się VIII Gminny Konkurs Recytatorski poświęcony utworom Marii Konopnickiej. Wiersze tej poetki recytowali uczniowie z wszystkich szkół gminy lisieckiej. Jury miało niełatwe zadanie wyłonienia zwycięzców, gdyż poziom występów recytatorów był wysoki i wyrównany. Oto laureaci tegorocznego konkursu:

Klasy I – III:
I miejsce – Alicja Motyka (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie)
II miejsce – Patrycja Pióro (Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie)
III miejsce – Joanna Kowalik (Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej)
Wyróżnienie – Judyta Olszewska (Szkoła Podstawowa im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w
Cholerzynie)

Klasy IV – VI:
I miejsce – Zofia Wąsik (Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego w Kryspinowie)
II miejsce – Zofia Socha (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie)
III miejsce – Wiktor Molo (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie)
Wyróżnienie: Małgorzata Kowalik (Szkoła Podstawowa im. Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie)

Klasy VII – VIII:
I miejsce – Julia Smykla (Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Liszkach)
II miejsce – Natalia Rożek (Szkoła Podstawowa im. Jana Długosza w Piekarach)
III miejsce – Wiktoria Pióro (Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie)
Wyróżnienie: Szymon Białecki (Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Mnikowie)

Po ogłoszeniu wyników konkursu wyłonieni laureaci otrzymali z rąk p. Anny Maślanki (dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół) nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Liszki. Organizatorki konkursu wyrażają serdeczne podziękowania p. Agnieszce Pyli, p. Małgorzacie Skrabalak oraz p. Jerzemu Hałabudzie za pełnienie roli jurorów tegorocznego konkursu. Jednocześnie składają podziękowanie Piekarni i Cukierni „Łysa Góra” oraz Piekarni i Cukierni „Zaborowscy” za sponsorowanie poczęstunku dla Gości, którzy odwiedzili szkołę w Kryspinowie.

B. Święcicka

Skip to content