Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych
Zarządzenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 stycznia 2022 r. dot. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych


Wniosek / zgłoszenie do klasy I

Zgłoszenie ucznia do klasy I – dla dzieci z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej
Skip to content