Zajęcia dodatkowe

” Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,
potencjalną wybitną inteligencją
i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości
oraz dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.
David Lewis

W naszym oddziale przedszkolnym oferujemy zajęcia dodatkowe, które odbywają się w godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Zajęcia rytmiczno – taneczne

Nauczanie tańca w przedszkolu polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańców towarzyskich, klasycznych, ludowych, nowoczesnych. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudniejszych kroków i ewentualnych choreografii. Dzieci ze szczególnymi zdolnościami i zamiłowaniem do tańca znajdują na zajęciach tanecznych w przedszkolu bardzo dobre warunki do rozwijania swoich ukrytych umiejętności. Jednocześnie zajęcia te w wyjątkowy sposób urozmaicają czas spędzony w przedszkolu łącząc funkcję edukacyjną z zabawą. Jest to bardzo lubiana forma zajęć, która znajduje odzwierciedlenie w radości na buziach uczestników. Ponadto w trakcie zajęć, dzieci mają możliwość korzystania z instrumentów muzycznych (zestaw Orffa oraz inne), tworzą wraz z nauczycielem instrumentacje do różnych melodii.. Co więcej, kształtują poczucie rytmu, otwierają się na piękno muzyki i sztuki.

Doświadczenie jakie dziecko zdobywa w tym czasie jest często fundamentem, na którym budowana jest jego osobowość: kreatywność, pewności siebie, otwartość na świat.

Język angielski

Dzieci w wieku przedszkolnym, poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie. Ich słuch w tym okresie jest bardzo wrażliwy, a narządy mowy na tyle elastyczne, że po odpowiedniej liczbie ćwiczeń dzieci są w stanie rozróżnić i poprawnie wyartykułować wszystkie fonemy (głoski) nowego języka. Z łatwością również przyswajają sobie modele intonacyjne charakterystyczne dla języka angielskiego.
Dzieci w tym wieku 3-5 lat są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego w przedszkolu może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych. Rozwój intelektualny i emocjonalny małych dzieci wiąże się już ze zdolnością koncentracji uwagi, oraz lepszego zapamiętywania mechanicznego i logicznego. Dzieci zatem łatwo uczą się na pamięć piosenek, wyliczanek, wierszyków i dialogów. Chętnie uczestniczą w grach i zabawach językowych oraz wykazują dużą kreatywność.
Wprowadzenie dzieci w świat języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym pozwoli nam lepiej przygotować dzieci do nauki tego języka w kolejnym, już obowiązkowym I etapie edukacyjnym w klasach I-III.
Proces nauczania języka angielskiego w naszym przedszkolu to przede wszystkim rozwój sprawności takich jak: słuchanie, mówienie, śpiewanie.

Metody nauczania jakie wykorzystujemy w nauczania języka angielskiego w grupie przedszkolnej to głownie metoda TPR (zrozum – wykonaj –powiedz), elementy metody komunikacyjnej, metoda bezpośrednia oraz metoda audiolingwalna.

Skip to content