Dokumenty szkolne

Dokumenty

Proszę kliknąć na wybrany dokument, aby otworzyć plik PDF w nowej karcie.


Rekrutacja do klasy I – dokumenty

Zgłoszenie ucznia do klasy I – dla dzieci z obwodu szkoły
Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej

Zarządzenia

Zarządzenie Wójta Gminy Liszki z dnia 26 stycznia 2022 r. dot. terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych


Wymagania edukacyjne

Proszę kliknąć na wybrany przedmiot, aby otworzyć plik PDF w nowej karcie.

Wymagania edukacyjne – klasa 1

Wymagania edukacyjne – klasa 2

Wymagania edukacyjne – klasa 3

Wymagania edukacyjne – EDB

Wymagania edukacyjne – historia, kl.4

Wymagania edukacyjne – historia, kl.5

Wymagania edukacyjne – historia, kl.6

Wymagania edukacyjne – historia, kl.7

Wymagania edukacyjne – historia, kl.8

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.1

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.2

Wymagania edukacyjne – j. angielski, kl.3

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.4

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.5

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.6

Wymagania edukacyjne – j.angielski, kl.7

Wymagania edukacyjne – wychowanie fizyczne, kl.5 i 6

Wymagania edukacyjne – muzyka

Wymagania edukacyjne – plastyka

Wymagania edukacyjne – technika, kl.4

Wymagania edukacyjne – technika, kl.5,6

Wymagania edukacyjne – WOS

Wymagania edukacyjne – chemia, kl.7

Wymagania edukacyjne – chemia, kl.8

Wymagania edukacyjne – przyroda, kl.4

Wymagania edukacyjne – biologia, kl.5

Wymagania edukacyjne – biologia, kl.6

Wymagania edukacyjne – biologia, kl.7

Wymagania edukacyjne – biologia, kl.8

Wymagania edukacyjne – j.polski, kl.4

Wymagania edukacyjne – j.polski, kl.6

Wymagania edukacyjne – fizyka, kl.7

Wymagania edukacyjne – fizyka, kl.8

Wymagania edukacyjne – matematyka, kl.4

Wymagania edukacyjne – matematyka, kl.6

Wymagania edukacyjne – matematyka, kl.7

Wymagania edukacyjne – matematyka, kl.8

Wymagania edukacyjne – geografia, kl.6

Wymagania edukacyjne – religia, klasy 1-3

Wymaganie edukacyjne – religia, klasa 6

Wymagania edukacyjne – religia, klasy 7-8

Wymagania edukacyjne – religia, klasy 4-5


Pliki do pobrania

Skip to content