Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


Zapytania ofertowe

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”


Zapytania ofertowe dotyczące wyjazdu w maju 2022
 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Portugalii wraz z zapewnieniem dowozu na lotnisko oraz z lotniska dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
 • Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na usługę zakupu biletów lotniczych oraz transport

 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu transportu lokalnego w Barcelos, wyżywienia oraz noclegów dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę z zakresu zapewnienia pobytu dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”.
 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zapewnienia pobytu w Barcelos dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
 • Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na usługę z zakresu zapewnienia pobytu


Zapytania ofertowe dotyczące wyjazdu w czerwcu 2022
 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Portugalii wraz z zapewnieniem dowozu na lotnisko oraz z lotniska dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zapewnienia pobytu w Barcelos dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”.
 • Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”
 • Zapytanie ofertowe na usługę z zakresu zakupu biletów lotniczych do Portugalii wraz z zapewnieniem dowozu na lotnisko oraz z lotniska dla uczestników projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”. PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020
Skip to content