Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

8.00 – 13.00 Realizacja podstawy programowej

7.00-8.45 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.45-9.00 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

9.00-9.30 Śniadanie.

10.00-10.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą – zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.

11.00 – 11.45 Zajęcia dodatkowe: rytmiczno – taneczne, logopedyczne, j. angielski (według harmonogramu). Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.

11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne .

12.00-12.30 Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.30- 12.40 Zabiegi higieniczne

13.00- 14.30 Relaksacja – leżakowanie. Słuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.

14.30- 14.45 Podwieczorek.

14.45 – 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zabawy dowolne i zabawy kołowe ze śpiewem. Pobyt na świeżym powietrzu.

16.00 – 17.00 Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne, porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.

Skip to content