Rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Liszki w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, na rok szkolny 2024/2025

2. Uchwała Nr XLII/476/2018 Rady Gminy Liszki z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3. Uchwała Nr XVI/201/2020 Rady Gminy Liszki z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liszki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

WZORY WNIOSKÓW

4. Wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki

5. Wzór zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (dla dzieci z obwodu szkoły) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki.

6. Wzór zgłoszenia dziecka do pierwszej klasy (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Liszki.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy I – 2024_2025
Skip to content