Rekrutacja

Rekrutacja do I klasy
Szkoły Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kryspinowie

Wyniki rekrutacji – lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – dokument TRZEBA ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY z terminem do 01.04.2022 r.
Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej
im. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Kryspinowie

Wyniki rekrutacji – lista dzieci przyjętych do Oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego – dokument TRZEBA ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY z terminem do 01.04.2022r.
Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie na rok szkolny 2022/2023 z uwzględnieniem postepowania uzupełniającego
Skip to content