Rekrutacja

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
Wyniki rekrutacji – lista uczniów przyjętych do klasy I na rok szkolny 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I – dokument TRZEBA ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY z terminem do 01.04.2022 r.

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie
Wyniki rekrutacji – lista dzieci przyjętych do Oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023
Potwierdzenie woli przyjęcia do Oddziału przedszkolnego – dokument TRZEBA ZŁOŻYĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY z terminem do 01.04.2022r.
Skip to content