Świetlica

Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci klas I – III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Na uzasadnioną pisemną prośbę rodziców w zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie klas IV -VI. Świetlica szkolna czynna jest codziennie w dniach zajęć szkolnych w godzinach: od 6.50-7.50 oraz od 11.30–16.30. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny, jednak rodzice mogą dobrowolnie wpłacać kwoty pieniężne na cele świetlicy. W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

  1. zajęcia plastyczne;
  2. zajęcia czytelnicze;
  3. gry i zabawy dydaktyczne;
  4. zajęcia ruchowe;
  5. odrabianie zadań domowych pod kontrolą nauczycieli świetlicy.

Przy sprzyjających warunkach zajęcia świetlicowe odbywają się na świeżym powietrzu.

Rodzice, zapisując dziecko do świetlicy, szkolnej zobowiązani są do wypełnienia karty zapisu dziecka do świetlicy. Nauczyciele świetlicy mogą wydać dziecko tylko rodzicowi (prawnemu opiekunowi), bądź osobie upoważnionej pisemnie przez rodziców.

Skip to content