O szkole

Motto szkoły

„ Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.”

bł. kard. Stefan Wyszyński

Patron

Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – arcybiskup metropolita warszawsko-gnieźnieński, kardynał, prymas Polski (zwany Prymasem Tysiąclecia). Błogosławiony Kościoła katolickiego.

Historia

Szkoła w Kryspinowie powstała w roku 1920 jako Szkoła Powszechna. Wcześniej dzieci uczęszczały do szkoły w Liszkach. Na początku nauka odbywała się w pomieszczeniach wynajętych od Hipolita Misia. Dla poprawienia warunków nauki postanowiono zakupić dla szkoły osobny budynek. Wybór padł na zabudowania dawnej piekarni i wytwórni wody sodowej należących do Adolfa Pilzera i Arona Maringera. Inflacja marki polskiej spowodowała wielkie kłopoty w zakończeniu transakcji zakupu. Początkowo udało się odkupić 2/3 budynku i w tej części 30 listopada 1920 roku rozpoczęła się nauka. Po wielu perypetiach odkupiono pozostałą część budynku i 7 maja 1922 r. dzieci zaczęły naukę w całym budynku (tzn. w 2 salach, które się tam znajdowały). Szkoła kryspinowska zawdzięcza swoje powstanie ówczesnemu właścicielowi okolicznych ziem- Wiktorowi Suskiemu, który zabiegał o jej powstanie, tworząc Komitet Budowlany i składając na ten cel największe fundusze. Aż do swojej śmierci w 1923 r. utrzymywał szkołę w Kryspinowie i dbał o nią. Pierwszym kierownikiem nowopowstałej placówki był Franciszek Marszałek. Pracował w szkole ze swoją żoną Kazimierą ucząc ponad 100 miejscowych dzieci. Podczas choroby jednego z nauczycieli przysłano chwilowo na zastępstwo inną nauczycielkę. Z powodu braku w tych czasach przymusu szkolnego, małżeństwo Marszałków próbowało zachęcić miejscową ludność do posyłania dzieci do szkoły. Założyli przy szkole Stowarzyszenie Młodzieży, Ochotniczą Straż Pożarną, chór, organizowali przedstawienia teatralne, wieczorki i poranki poetyckie z okazji różnych rocznic. Otworzyli bibliotekę, z której korzystała młodzież, dzieci i dorośli. Ich praca, zmierzająca do podniesienia poziomu kulturalnego wsi, promieniowała na całe środowisko. W 1928 roku pierwszego kierownika szkoły przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Czyżynach, a jego żona została w Kryspinowie, pełniąc jeszcze pół roku jego funkcję. Po jej wyjeździe, do końca roku szkolnego 1928/29 tymczasową kierowniczką szkoły została Irena Skowronek. Kolejnym kierownikiem został Kazimierz Sikora przeniesiony do Kryspinowa z żoną Bronisławą, też nauczycielką. Jemu zawdzięczają uczniowie swoją pierwszą wycieczkę. Kierownik zorganizował wyjazd do kopalni soli w Wieliczce.

Przyłączyły się do niego szkoły z Liszek, Kaszowa, Rącznej, Czułówka i Piekar. Po ponad dziesięcioletnim okresie używania, budynek szkolny był w okropnym stanie. Pilnym zadaniem stało się wyremontowanie budynku. Dzięki zabiegom i staraniom kierownika udało się nakłonić Urząd Gminy do jego odrestaurowania. Rok szkolny 1931/1932 rozpoczęto już w odnowionym budynku. W tym też roku dwaj chłopcy z kryspinowskiej szkoły po raz pierwszy zdali egzamin wstępny do szkoły średniej. W roku szkolnym 1934/35 żonę kierownika, Bronisławę Sikora, przeniesiono do Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach, a on sam przez cały rok uczył 104 dzieci. W dniu 1 lipca 1935r. obowiązki nauczyciela i kierownika w tutejszej szkole przejął Franciszek Formanek, oddelegowany z Czułowa. W dalszym ciągu uczył on samotnie cztery klasy, razem ok.100 dzieci. Na początku roku szkolnego wiele dzieci z klas starszych nie uczęszczało do szkoły z powodu konieczności wykonywania prac w gospodarstwie. Początek roku szkolnego 1939/1940 opóźnił się z powodu wybuchu II wojny światowej. Na skutek mobilizacji do armii polskiej wielu nauczycieli rozpoczęcie roku szkolnego w szkole w Kryspinowie odbyło się dopiero 26 września. W tym roku, jak i podczas całego okresu wojny, dzieci otrzymały świadectwa według wzoru niemieckiego. W 1940 r. kierownikiem szkoły została mianowana Maria Szulc. Pracowała ona wspólnie ze Stanisławą Luszowicz. Przez cały okres wojny praca prowadzona była w bardzo ciężkich warunkach, ponieważ wszystkie pomoce szkolne i podręczniki zostały oddane władzom niemieckim. Zabronione było urządzanie uroczystości szkolnych. Frekwencja dzieci była bardzo słaba ze względu na trudne warunki materialne rodziców, brak ubrań i żywności. Trudności opałowe zmusiły nauczycieli do zamykania szkoły na okres zimy. W roku szkolnym 1944/1945 nauczanie zostało zawieszone z powodu zajęcia budynku szkolnego przez wojsko. Zorganizowano w nim szpital wojskowy. Na trzy ostatnie miesiące tego roku przywrócono naukę, ale i tak trzeba było ten rok nadrobić w następnych latach. W 1945 r. przeprowadzono kolejny remont szkoły. Po wojnie w szkole kryspinowskiej pracowało już troje nauczycieli i ksiądz. W roku 1946 w budynku dworskim założono Dom Dziecka, w związku z czym wzrosła ilość dzieci uczęszczających do kryspinowskiej szkoły. Z tego powodu kancelarię i gabinet dyrektora przerobiono na trzecią salę lekcyjną. Z pieniędzy zebranych podczas uroczystości szkolnych zaczęto skupować pomoce naukowe i podręczniki. Po wojnie Szkoła Podstawowa w Kryspinowie stała się szkołą sześcioklasową i uczyło się w niej już 143 dzieci.

Natomiast uczniowie klasy VII uczęszczali do Szkoły Zbiorczej w Liszkach, ponieważ w budynku szkolnym nie było możliwości pomieszczenia takiej liczby klas. W 1948 r. przeprowadzono elektryfikację budynku szkolnego. Ilość zapisywanych dzieci wciąż wzrastała, dlatego nauka odbywała się w coraz większej ciasnocie. 17 stycznia 1949 r. w szkole odbyła się wielka uroczystość z okazji zakupu radioodbiornika (drugiego w gminie). Zaproszono na nią przedstawicieli starostwa, władz szkolnych i gminnych oraz miejscową społeczność. W roku szkolnym 1950/51 w szkole uczyło już 4 nauczycieli, z powodu zwiększenia liczby dzieci (zwłaszcza z Domu Dziecka). We wrześniu 1951 r. do nauki języka rosyjskiego i wychowania fizycznego przydzielono w ramach godzin nadliczbowych wychowawcę z Domu Dziecka. W 1952 r. szkoła straciła salę w Domu Dziecka, gdyż został on przeniesiony do Jaszczurowej koło Wadowic, a pomieszczenia jego zajął Powiatowy Ośrodek Maszynowy. Komitet Rodzicielski i kierownictwo szkoły zmuszeni byli wynająć czwartą salę u miejscowego gospodarza. Nauka w szkole kończyła się egzaminem, który jak ocenia ówczesna kierowniczka wypadał dość dobrze. W 1955 r. czwartą salę lekcyjną wynajmowano od Gromadzkiej Rady Narodowej w budynku jej zebrań. W roku 1956 kierowniczką szkoły została pani Zaleska, która pracowała tu wcześniej jako nauczycielka. W tym roku wprowadzono ponownie do szkoły naukę religii i modlitwy szkolne. Po kilku latach wróciła do Kryspinowa klasa VII. Rodzice coraz chętniej współpracowali ze szkołą uczęszczając na comiesięczne zebrania oraz uczestnicząc w uroczystościach i wycieczkach szkolnych. W 1957 r. za pieniądze zebrane z przedstawień, dzieci wyjechały do Gdyni, Gdańska orazZakopanego. W czerwcu 1959 r. dwóch najlepszych uczniów: Stanisław Czechowski i Jan Bartyzel zdali egzamin wstępny do szkoły średniej. Przez rok szkolny 1960/1961 funkcję kierownika szkoły pełnił Krzysztof Jan. Za jego kadencji budynek szkolny został ogrodzony. Od 1961 r. kierownictwo szkoły objąłWitold Zając, a rok później dołączyła do niego jego żona – nauczycielka Maria Zając. Zwiększyło to liczbę uczących w szkole do pięciu nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany, ze względu na dużą ilość dzieci. W 1965 r. Komitet Rodzicielski za pieniądze zebrane z zabaw, wyremontował dwie sale lekcyjne w budynku Domu Ludowego na Budzyniu. Było to konieczne w związku z przygotowaniami do wprowadzenia 8-letniej szkoły podstawowej. Po raz pierwszy naukę rozpoczęła klasa ósma w 1966 r. W 1968 r. przygotowano do nauki jeszcze jedną salę na Budzyniu. W szkole uczyło się wówczas 203 uczniów.

W roku szkolnym 1971/1972 wykonano kolejny remont starej szkoły i wynajętego budynku na Budzyniu. W roku szkolnym 1973/74 funkcję dyrektora szkoły objął Ryszard Duszyk. Następnie przez 10 kolejnych lat szkoła funkcjonowała pod kierownictwem Marii Kabalak, a w roku szkolnym 1984/85 pod kierownictwem Jacka Małko. W roku 1985 dyrektorem szkoły została Krystyna Martyna. W drugim roku jej kadencji do szkoły wróciła ze szkoły w Liszkach klasa VIII. Już wtedy z inicjatywy rodziców i dyrektorki szkoły, rozpoczęto działania zmierzające do budowy nowej szkoły. Udało się to jednak dopiero dyrektorowi Ryszardowi Duszykowi, który swoją kadencję rozpoczął w 1991 r. Człowiek ten, pełen zapału i chęci wprowadzał wiele zmian. Dzięki jego staraniom i zabiegom, rozpoczęto budowę nowej szkoły. W czasie wakacji w 2001 r. budynek został ukończony i oddany do użytku. Pod koniec wakacji – 26 sierpnia 2001 roku odbyła się uroczystość przekazania nowej szkoły do użytkowania. Rozpoczęcie roku szkolnego 2001/2002 miało bardzo uroczysty i odświętny charakter. Od 2007 roku dyrektorem szkoły jest Stanisława Kruk.

Nadanie imienia księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i sztandaru Szkole Podstawowej w Kryspinowie

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim wielkim i doniosłym wydarzeniem dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Kryspinowie stało się z pewnością nadanie tej placówce w dniu 24 października 2009 roku imienia księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Uroczystość zapoczątkowała msza święta koncelebrowana przez Jego Eminencję księdza Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej. Po mszy świętej nastąpiło uroczyste nadanie imienia szkole i poświęcenie sztandaru. Kolejnym punktem była prezentacja części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły i ogłoszenie wyników w gminnym konkursie „Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”.

Szkołę zaszczycili swoją obecnością liczni goście zaproszeni przez panią dyrektor Stanisławę Kruk . W murach szkoły pojawili się m.in. : Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz, Agata Szuta – Małopolski Wicekurator Oświaty , Anna Pawlikowska – Wójcicka – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie , Artur Pasek – Kierownik Oddziału Wychowania Przedszkolnego oraz Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego , Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski , Wojciech Kruk – Radny Powiatu Krakowskiego , Janusz Fajto – Radny Powiatu Krakowskiego , kierownik inwestycji Gminy Liszki , Janina Grela – Radna Powiatu Krakowskiego i Dyrektor Gimnazjum w Mnikowie , Wacław Kula – Wójt Gminy Liszki , Aniela Kruk – Radna Gminy Liszki , sołtys wsi Kryspinów, pracownicy gminy, dyrektorzy szkół i gimnazjum, emerytowani dyrektorzy szkół i nauczyciele , ksiądz proboszcz Władysław Szymoniak , ksiądz Stanisław Wciślak – absolwent szkoły w Kryspinowie, akademicki chór Pro – Musica , rada rodziców , nauczyciele , uczniowie oraz mieszkańcy Kryspinowa .

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanych ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły, a także złożenie okolicznościowego wpisu do księgi pamiątkowej.

Mgr Monika Steczko

Skip to content