Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły

mgr Stanisława Kruk

Przyjmuje we wtorki i czwartki w godz. 8:00 – 14:30 oraz w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się poprzez sekretariat szkoły na konkretną godzinę. 


Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
mgr Barbara Antończak
nauczyciel mianowany
świetlica
mgr Iwona Bartosik-Gnyś
nauczyciel mianowany
historia
mgr Joanna Baster
nauczyciel kontraktowy
język niemiecki
mgr Ewa Bieda
nauczyciel dyplomowany
język angielski, geografia
wych. kl. V
mgr Marta Bogacka
nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIb
mgr Danuta Dudek
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający
mgr Elżbieta Grenda
nauczyciel dyplomowany
wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka,
świetlica, etyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Barbara Hodur
nauczyciel dyplomowany
WOS, EDB
mgr Bożena Jakubaszek
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa III
mgr Stanisława Kowal
nauczyciel dyplomowany
religia
mgr Sylwia Kozioł
nauczyciel kontraktowy
język angielski
mgr Monika Lissowska 
nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne
mgr Karolina Ludwikowska
nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne
mgr Beata Madejska
nauczyciel
wychowanie przedszkolne
mgr Karolina Matys
nauczyciel kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna, klasa Ib
wychowanie do życia w rodzinie kl. V, VI
mgr Beata Meus
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIa
mgr Damian Niedojadło
nauczyciel kontraktowy
biologia, chemia, przyroda
mgr Maria Pierzchała
nauczyciel dyplomowany
matematyka, informatyka
wych. kl. VIIIb
mgr Magdalena Piotrowska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wspomagający
mgr Anna Płonka
wicedyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
plastyka, technika, informatyka
wych. kl. VII
mgr Izabela Rożek
nauczyciel kontraktowy
matematyka, fizyka
wych. kl. VI
Filip Seremak
nauczyciel kontraktowy
wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Seweryn
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne
wych. kl. VIIIa
mgr Agnieszka Sikora
nauczyciel kontraktowy
język polski
mgr Agnieszka Felicja Sikora
nauczyciel dyplomowany
religia
mgr Urszula Skołyszewska
nauczyciel dyplomowany
język polski
mgr Katarzyna Starek
nauczyciel dyplomowany
pedagog, logopeda
mgr Joanna Starowicz
nauczyciel stażysta
wychowanie przedszkolne
mgr Irena Steczko
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa 1a
mgr Elżbieta Woźniak
nauczyciel mianowany
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Zabielska
nauczyciel kontraktowy
muzyka

Skip to content