Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły

mgr Stanisława Kruk

Przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00 – 14:30 oraz w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się poprzez sekretariat szkoły na konkretną godzinę. 


Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
mgr Barbara Antończak
nauczyciel mianowany
świetlica
mgr Ewa Bieda
nauczyciel dyplomowany
język angielski
wychowawstwo w kl. 8
mgr Karolina Bromblik
nauczyciel początkujący
edukacja wczesnoszkolna, klasa 3b
mgr Danuta Dudek
nauczyciel mianowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa 2
mgr Anna Gałka
nauczyciel kontraktowy
historia, WOS
mgr Elżbieta Grenda
nauczyciel dyplomowany
wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka,
świetlica, etyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Mariola Gwizdała
nauczyciel początkujący
nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 1
mgr Elżbieta Jaskowska
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 4a
mgr Sylwia Kozioł
nauczyciel kontraktowy
język angielski
wychowawstwo w kl. 6b
mgr Monika Lissowska 
nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne
lic. Jan Majcherek
nauczyciel początkujący
religia
mgr Anna Mazgaj
nauczyciel początkujący
wychowanie przedszkolne
mgr Beata Meus
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa 1
język polski dla obcokrajowców
mgr Damian Niedojadło
nauczyciel kontraktowy
biologia, chemia, EDB, geografia, przyroda
wychowawstwo w kl. 6a
mgr Krystyna Nowakowska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel współorganizujący kształcenie w klasie 6a
mgr Małgorzata Pac-Detyna
nauczyciel dyplomowany
logopeda
lic. Maja Pawlarczyk
nauczyciel początkujący
wychowanie przedszkolne
mgr Maria Pierzchała
nauczyciel dyplomowany
matematyka, informatyka
wychowawstwo w kl. 5
mgr Anna Płonka
wicedyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
plastyka, technika, informatyka
mgr Izabela Rożek
nauczyciel kontraktowy
matematyka, fizyka
wychowawstwo w kl. 8
mgr Filip Seremak
nauczyciel mianowany
wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Seweryn
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Sikora
nauczyciel kontraktowy
język polski
wychowawstwo w kl. 4b
mgr Katarzyna Starek
nauczyciel dyplomowany
pedagog, pedagog specjalny,
logopeda, doradztwo zawodowe
mgr Irena Steczko
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa 3a
mgr Barbara Święcicka
nauczyciel dyplomowany
język polski, logopeda
wychowawstwo w kl. 4a
mgr Magdalena Wadowska
nauczyciel kontraktowy
wychowanie przedszkolne
mgr Agnieszka Wiemer
nauczyciel dyplomowany
język niemiecki
lic. Clara Święcicka – Williams
nauczyciel początkujący
psycholog szkolny
mgr Elżbieta Woźniak
nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Zabielska
nauczyciel mianowany
muzyka
Skip to content