Grono Pedagogiczne

Dyrektor szkoły

mgr Stanisława Kruk

Przyjmuje w poniedziałki i wtorki w godz. 8:00 – 14:30 oraz w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu się poprzez sekretariat szkoły na konkretną godzinę. 


Grono Pedagogiczne

Imię i nazwisko nauczycielaNauczany przedmiot
mgr Barbara Antończak
nauczyciel mianowany
świetlica
mgr Joanna Baster
nauczyciel mianowany
język niemiecki
mgr Ewa Bieda
nauczyciel dyplomowany
język angielski, geografia
wych. kl. VI
mgr Karolina Bromblik
nauczyciel kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIb
mgr Magdalena Bylica
nauczyciel dyplomowany
historia, doradztwo zawodowe
mgr Danuta Dudek
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel wspomagający
mgr Anna Duszyk
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa I
WOS
mgr Elżbieta Grenda
nauczyciel dyplomowany
wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka,
świetlica, etyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
s. Albertyna Kowal
nauczyciel dyplomowany
religia
mgr Sylwia Kozioł
nauczyciel kontraktowy
język angielski
wych. kl. Vb
Szymon Krawczak
nauczyciel początkujący
religia
mgr Monika Lissowska 
nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne
mgr Anna Mazgaj
nauczyciel początkujący
wychowanie przedszkolne
mgr Beata Meus
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIa
mgr Damian Niedojadło
nauczyciel kontraktowy
biologia, chemia, przyroda
wych. kl. Va
Maja Pawlarczyk
nauczyciel początkujący
wychowanie przedszkolne
mgr Maria Pierzchała
nauczyciel dyplomowany
matematyka, informatyka
wych. kl. VIIIb
mgr Magdalena Piotrowska
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel wspomagający
mgr Anna Płonka
wicedyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
plastyka, technika, informatyka
wych. kl. VIII
mgr Izabela Rożek
nauczyciel kontraktowy
matematyka, fizyka
wych. kl. VII
mgr Filip Seremak
nauczyciel kontraktowy
wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Seweryn
nauczyciel dyplomowany
wychowanie fizyczne
mgr Agnieszka Sikora
nauczyciel kontraktowy
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIIb
język polski
mgr Katarzyna Starek
nauczyciel dyplomowany
pedagog, logopeda, pedagog specjalny
mgr Irena Steczko
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, klasa IIa
mgr Barbara Święcicka
nauczyciel dyplomowany
język polski
mgr Magdalena Wadowska
nauczyciel kontraktowy
wychowanie przedszkolne, oddział „0”
Clara Święcicka – Williamspsycholog szkolny
mgr Elżbieta Woźniak
nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Zabielska
nauczyciel kontraktowy
muzyka

Skip to content