Komunikat dla rodziców dzieci z Ukrainy uczęszczających do Przedszkola w szkole w Kryspinowie / Повідомлення для батьків дітей з України, які відвідують дитячий садок у школі в Криспінуві

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > Komunikat dla rodziców dzieci z Ukrainy uczęszczających do Przedszkola w szkole w Kryspinowie / Повідомлення для батьків дітей з України, які відвідують дитячий садок у школі в Криспінуві

Komunikat dla rodziców dzieci z Ukrainy uczęszczających do Przedszkola w szkole w Kryspinowie

Повідомлення для батьків дітей з України, які відвідують дитячий садок у школі в Криспінуві

Dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły do 30 czerwca 2022 roku.

Документ необхідно подати в канцелярію школи до 30 червня 2022 року.

Skip to content