Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > Konkurs plastyczny „Zakładka do książki”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszam konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

Cele konkursu:
– zainteresowanie dzieci książką,
– rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
– rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
– popularyzacja literatury.

Kategoria: klasy I – IV

Kryteria oceny prac:
– pomysłowość,
– oryginalność ujęcia tematu,
– estetyka wykonania pracy,
– samodzielność wykonania.

Ważne terminy: prace składamy u Wychowawców lub w bibliotece szkolnej do dnia 30.10.2023r.
ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 31.10.2023 r.

Ważne informacje:
– zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
– praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
– kształt pracy dowolny,
– każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
– na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Organizator: Elżbieta Grenda

Skip to content