Projekt ponadnarodowa mobilność uczniów – klasa 8 w Portugalii [FOTORELACJA]

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kryspinowie > Aktualności > Projekt ponadnarodowa mobilność uczniów – klasa 8 w Portugalii [FOTORELACJA]

Trwa wymiana naszych uczniów w Portugalii w ramach projektu „Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans”.
PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW NABÓR 2020

Podróż & Dzień I - wycieczka po Barcelos

DZIEŃ II - Wizyta w szkole w Barcelos

DZIEŃ III - Wycieczka do Porto

Wycieczka do Limy

Zakończenie wymiany i wręczenie certyfikatów

Skip to content