4 czerwca, 2022

Day

Dzisiaj w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania. Brali w nim udział laureaci wcześniejszej edycji tego konkursu, na poziomie klasowym (klasy I – III). Uczniowie mieli za zadanie pięknie przeczytać, otrzymany wcześniej tekst z książki znajdującej się w zbiorach bibliotecznych. Jury oceniało poprawność językową, płynność, dykcję, tempo czytania, intonację i ogólne wrażenie.Celem konkursu,...
Read More
Skip to content