Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”

Cele projektu:

a) uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi,
b) ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego
Jana Pawła II,
c) przygotowanie uczniów do społecznego działania na rzecz potrzebujących,
d) tworzenie w szkołach podstaw wolontariatu.

Projekt przeprowadza Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Komitetem Organizacyjnym projektu.

W myśl słów patrona naszej szkoły, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Światu potrzeba więcej wrażliwych serc…”, uczniowie szkoły podstawowej w Kryspinowie pragną włączyć się we wspaniałe dzieło Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” i realizować działania mające na celu pomoc lokalnej społeczności. W naszej parafii, gminie, czy powiecie, wciąż wiele osób wymaga wsparcia zarówno w postaci materialnej, jak i niematerialnej. Uważamy, że również my, uczniowie szkoły podstawowej mamy „wyobraźnię miłosierdzia”, dzięki której będziemy w stanie wywołać uśmiech na twarzach osób nam znanych, jak i nieznanych, jednak zamieszkujących obok nas.
Chcemy pomóc: uczniom naszej szkoły, chorym dzieciom, ubogim, seniorom, osobom, które tego potrzebują. Przede wszystkim, chcemy pomóc sobie w rozwijaniu naszej wrażliwości na potrzeby innych osób.

W projekcie biorą udział zdeklarowani uczniowie z klasy 6a i 6b. Koordynatorami projektu w naszej szkole są p. Sylwia Kozioł oraz p. Anna Płonka.


Skip to content