16 października, 2021

Day

Nasza szkoła w tym roku szkolnym realizuje projekt Czy jesteśmy tacy sami? -polsko-portugalskie spotkania młodych Europejczyków. Are we the same – Polish–Portuguese meetings of young Europeans” realizowany ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W ramach przygotowania do wyjazdu organizowane są warsztaty kulturowe, językowe, pedagogiczne. Prace warsztatowe...
Read More
15 października uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w prelekcji wygłoszonej przez pracownika hospicjum dla dzieci „Alma Spei”, pana Grzegorza Putyrę, który opowiedział naszej młodzieży, jak wygląda praca hospicjum, przytoczył historie podopiecznych oraz przedstawił różne formy zaangażowania w jakie można się włączyć na rzecz hospicjum. Spotkanie było częścią programu profilaktyczno-edukacyjnego „Szkoła z pasją pomagania”, w...
Read More
Skip to content