16 listopada, 2021

Day

W dniu 10.11.2021 roku, w przeddzień Święta Niepodległości, społeczność Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie obchodziła uroczystość otwarcia nowej sali gimnastycznej. Na uroczystość przybyli zaproszeni przez panią dyrektor szkoły mgr Stanisławę Kruk następujący goście: pan Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, pan Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Wojciech Pałka – Starosta Krakowski....
Read More
Skip to content